Vi bruger Cookies!     

         
 X     
jul 

 

 

 

                                                          Juleevangeliet

På den tid udsendte kejser Augustus en befaling om, at al verden skulle skrives i mandtal. - Dette var den første folketælling, mens Kvirinius var landshøvding i Syrien. Alle gik for at lade sig indskrive, hver til sin by.
Da nu Josef var af Davids hus og slægt, drog også han afsted fra Nazaret i Galilæa til Davids by, som hedder Betlehem, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn lå nogle hyrder ude og holdt nattevagt over deres hjord. Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem; "Frygt ikke, thi se, jeg bringer bud om en stor glæde, som skal være for hele folket. Der er i dag født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren. Dette skal i have til tegn. I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe."
Pludselig var der med englen en mægtig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: "Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag.

                                                                                                         Lukas

I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud , og ordet var Gud.
Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til.
I det var liv, og livet var menneskenes lys.Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det.
Der fremstod et menneske, udsendt fra Gud; hans navn var Johannes. Han kom for at vidne om lyset, for at alle skulle komme til at tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.
Det sande lys, som lyser for alle mennesker, var ved at komme til verden.
Han var i verden, og verden er blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke.
Han kom til sit eget; og hans egne tog ikke imod ham.
Men alle, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.
De er ikke børn af kød og blod, har ikke nogen mand til fader, men Gud er deres fader.
Ordet blev menneske og tog bolig i os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som Sønnen (den enbårne) har den fra sin Fader, fuld af nåde og sandhed.

                                                                                                            Johannes

Besøg  
046973